برای مشاهده راهنمای ثبت نام اینجا را لمس کنید.
Written and Directed by Kevin Hudson
www.weedsshort.com
درباره
دوره مهارت‌های زندگی:
«وفور»
برای آگاهی شما عزیزانمان،
این متن در قالب سؤال‌های متداول
در مورد دوره تدارک گردیده است.
دوره مهارتهاي زندگي "وفور" پايه چيست؟ لطفاً راجع به آن توضيح دهيد.
سؤالي كه ساده بنظر ميرسد ولي پاسخ آن آسان نيست، زيرا يادگيري هر فرد در طي دوره و پس از آن، عميقا دروني مي باشد و بلحاظ اينكه تجربه هر شاگرد، شخصي مي باشد، منحصربفرد بوده و توصيف آن از زبان ما دشوار مي باشد.
در عين حال:
دوره اي براي آموزش عملي مهارت هاي زندگي، بر اساس مكاشفه درون ، خودشناسي و خودآگاهي كه يادگيري ها در آن بصورت تجربي، مشاهده اي و عملي و در مواجهه با موارد و مشكلات واقعي زندگي هر فرد صورت مي پذيرد.
اين دوره، ظرفيت اين را دارد كه شركت كننده به علل زيرين و پنهان بروز مشكلاتش در زندگي پي برده و دلائل شكست و پيروزي هايش كه بصورت معمول در تيررس ذهن هشيار نيستند را بيابد.
مدت زمان دوره چقدر است؟
اين دوره در دو فاز آموزشي جداگانه، هر كدام بصورت تقريبي ٩ ماه (مجموعا ١٨ ماه) ارائه ميشود، با توجه به كيفيت و انگيزه و ميزان يادگيري شاگردان طول دوره متغير مي باشد. تا بحال و در عمل برخي دوره ها بين ١٢ تا ٣٠ ماه نيز طول كشيده اند.
در تمام اين مدت شاگردان زير نظر مربيان و دستياران و مسئولين دوره روي موارد مهم و مطرح زندگي خود كار مي كنند و آموزش مي گيرند. آنان در طول دوره هيچگاه از آموزش گرفتن خارج نخواهند بود و در تمام لحظات دوره در حال يادگيري هستند حتي وقتي در كلاس حضور ندارند، آگاهي و رشد تعطيل بردار نيست.
نحوه برگزاری کلاس چگونه است؟
اين يك "دوره" است و "كلاس" يكي از ابزار آموزشي آن است، كلاسها بصورت كارگاهي و گروهي برگزار مي شود، البته شاگردان امكان ملاقات مدرسين، مربي و روانشناسان مركز را بصورت انفرادي نيز دارند.
ابزار آموزشي شامل تكاليف و تمارين در خارج و داخل كلاس و آموزش سرفصلهاي "مهارت هاي زندگي" مي باشد.
كلاسها هر دوهفته يك بار و هر جلسه بصورت معمول بين ٨ تا ١٠ ساعت مي باشد.
مركز شما زير نظر كجا كار مي كند؟
مركز روانشناسي و خدمات روانشناسي "جان زيبا" داراي مجوز از سازمان نظام روانشناسي كشور مي باشد.
آيا اين دوره مختص كساني است كه مشكل خاصي دارند؟
خير! همانگونه كه از موضوع دوره مشخص است، آموزش و يادگيري "مهارت هاي زندگي" كه از ضروريات عصر حاضر مي باشد مدنظر است، اگر فردي مشكل خاص دروني يا رفتاري داشته باشد البته در حد يك دوره مقدماتي روي آن كار مي شود و در صورت لزوم به متخصصين مربوطه ارجاع داده مي شود و اگر فردي مسئله خاصي نداشته باشد و خود را از قبل موفق ارزيابي كند روي ارتقاء ظرفيتها و توانائيهاي وي كار مي شود.
شركت كنندگان از چه قشر و سطحي هستند؟
شركت كنندگان كلاس نمادي از تنوع افراد در جامعه اي هستند كه ما در آن زندگي مي كنيم كه زندگي ما نمي تواند از آنها جدا باشد، از دانشجو و خانه دار گرفته تا استاد دانشگاه و مديران در سطوح مختلف و بازرگانان و صاحبان مشاغل گوناگون، جوان و پير در كنار هم مي آموزند. بنابراين از هر قشري با ظرفيت هوشي متوسط به بالا مي توانند در آن حضور يابند كه خود يكي از امتيازات آموزشي دوره مي باشد.
آيا همه ميتوانند در اين دوره ها شركت كنند؟
افراد داراي بيماريهاي روحي و رواني و جسمي حاد و داراي سابقه آسيب زدن به خود و ديگران، خانمهاي باردار يا در صدد بارداري، دارندگان مشاغل ضداجتماعي و خلاف قانون، اعضاي شركتهاي هرمي و مشابه و افراديكه اطرافيانشان مخالف حضور ايشان در دوره هاي خودشناسي باشند، نمي توانند در دوره شركت كنند. شركت براي بقيه افراد از ١٨ سال به بالا آزاد است.
چگونه ممكن است به مسائل اين همه آدم مختلف با توجه به متنوع بودن مشكلات و مسائل آدمها در يك كلاس رسيدگي كرد؟
اگر پاسخ اين سؤال را نمي دانيد، آماده تجربه اي متفاوت از ديگر آموزشهايي كه در زندگي تان گرفته ايد يا مشاهده كرده ايد، باشيد.
متد و روش آموزش در دوره بر اساس چه رويكردي است؟
ما معتقديم هر يك از رويكردهاي انساني و روانشناسي مختص يك موضوع و فرد و حوزه خاص و داراي ارزش خاص خود مي باشد، ما اعتقاد نداريم مسائل و موضوعات انساني مثل سايز لباس به چند مورد محدود مي شود، بنابراين هر فرد بصورت خاص مورد توجه قرار گرفته و به مسائل وي از طريق رويكرد مناسب او رسيدگي مي شود.
نتيجه دوره چيست و در پايان دستاورد آن چيست؟
در اولين جلسه دوره، جمله زير به شركت كنندگان بعنوان تعهد برگزاركنندگان گفته ميشود؛
در پايان دوره شما "روبراه" خواهيد بود و ما از شما خواهيم پرسيد آيا آنچه را ابتداي دوره قول داده بوديم تحويل داده ايم يا خير؟
در مورد معناي "روبراه بودن" توافق مي شود، از قبيل اينكه شاگرد در پايان دوره بداند مسائل مطرح زندگيش چيست؟ روي چه مواردي و چگونه بايد كار كند؟ چه شده كه بدينجا رسيده؟ اهداف اصيل وي چيستند و چه ابزاري نياز دارد؟ كمبودهايش چيست ، هزينه هاي تغيير چه خواهد بود، نيازهاي واقعي وي كدام ها هستند، ظرفيت ها و استعدادهاي اش چيستند؟ موانع وي چيست؟ رنجها و دردهايش كدامند و چرا هستند؟ و .....
نتایج دوره چه زمانی مشخص می شوند؟
بخاطر داشته باشيد "تغيير" موضوعي مربوط به تمام عمر مي باشد نه يك دوره يا چند روز.
مسائل ما در يك يا چند روز ايجاد نشده اند كه در عرض چند روز و يا با رفتن به چند تا دوره و مشاوره بطور عميق و سريع حل شوند.
طبق سابقه، اكثر شاگردان در طي دوره، بخشي از مشكلات خود در برخي سطوح را حل مي كنند و براي باقيمانده برنامه خواهند داشت. در طي مسير، كشف هاي فراواني نسبت به خود و دنيايشان پيدا مي كنند و البته فراز و نشيب هايي را نيز تجربه مي كنند. اما بصورت تجربي نتايج عميق و اصلي دوره به شرط تداوم ظرف ٤ تا ٥ سال خود را نشان مي دهند.
من دوره زياد رفته ام، آيا دوره مهارتهاي زندگي "وفور" به درد من مي خورد؟
پاسخ اين سؤال را ما نمي توانيم بدهيم، اين شما هستيد كه پاسخ خود را خواهيد يافت، اگر دوره آموزشي زياد برداشته ايد از آنجا كه دوره مهارت هاي زندگي "وفور" راجع به " مسائل واقعي و مطرح زندگي هر فرد مي باشد، شركت در اين دوره مي تواند محك مناسبي براي آموخته هايتان در نحوه بعمل آوري آنها باشد، از اين حيث مي توانيد امتحان كنيد!
آيا در مورد همه افراد موفق بوده ايد؟
خير، شكستهاي فراواني داشته ايم چه در مورد يك فرد و در مجموع در مورد همه شركت كنندگان.
كار ما صرفا يك تلاش انساني بوده و هست تا به آدمها كمك كنيم تا خودشان را بعنوان زيباترين پديده زندگي شان پيدا كنند، كار ما مثل همه ابداعات انساني عاري از كمبود و نقص نيست، ما آدم هستيم و خالي از خطا نيستيم، فقط تلاش مي كنيم اشتباهاتمان را بيابيم، بپذيريم و "تغيير" را در مورد خودمان هم محقق كنيم.
در حاليكه مدرس هستيم، خود را از جايگاه شاگردي خارج نمي كنيم و همزمان به علم آموزي و يادگيري شخصي خودمان اهتمام مي ورزيم تا همراه با قافله پيشرو علم بمانيم.
اگر بخواهيد مختصر و ساده دوره "وفور" را تعريف كنيد، چه مي گوئيد؟
دوره اي كه روانشناسي روز دنيا را بنحوي تأثيرگذار، كاربردي نموده و به فرآيند خودشناسي علمي و مكاشفه دنياي زيباي درون به شما ياري مي رساند و به شما كمك مي كند تا ياد بگيريد چگونه به خودتان كمك كنيد و برگزاركنندگان آن در امر آموزش جدي و بي تعارف هستند.
انيميشن "علف ها" كه در ابتدای وب سایت قابل مشاهده است، از يك منظر سفر درون را از طريق سفر نمادينِ بيرون نشان مي دهد.
کانال تگرام وفور-رسانه: telegram.me/voofoor
آدرس کلینیک: خیابان شریعتى،بالاتر از میرداماد، روبروی مترو شریعتی، خیابان زیبا، پلاك ٦٣،واحد ۲(زنگ اول دست راست از پائین) کلینیک جان زیبا
تلفن: ۰۲۱۲۶۷۰۱۵۴۴   ;   ۰۲۱۲۶۷۱۱۵۸۲   ;   ۰۲۱۲۶۷۱۱۵۸۴   ;   ۰۲۱۲۶۷۱۱۵۸۶