تقویم ثبت‌نام دوره‌ها

برای ثبت نام دوره‌ها لازم است از طریق منوی “ثبت نام دوره‌ها” ابتدا در وب سایت عضو شوید و سپس به محیط ثبت نام وارد شوید.
پس از ورود به کمک فایل راهنمای ثبت نام می‌توانید اقدام به ثبت نام نمایید.

دوره یا کارگاه مربی تاریخ پایان ثبت نام
وفور پایه – تهران دکتر امیر منشی در حال ثبت نام
وفور مشاهده‌گری – تهران دکتر امیر منشی
وفور همراه‌گروهی – تهران دکتر امیر منشی
انتخاب آگاهانه (پیش از ازدواج) – تهران دکتر سپیده مینوسپهر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
انتخاب آگاهانه (پیش از ازدواج) – قزوین دکتر سپیده مینوسپهر ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
زندگی سالم- قزوین (دوره ۴) دکتر امیر منشی در حال ثبت نام
زندگی سالم- رشت (دوره ۲) دکتر امیر منشی در حال ثبت نام
زندگی سالم- کیش (دوره ۵) دکتر امیر منشی در حال ثبت نام
زندگی سالم- تبریز (دوره ۱) دکتر امیر منشی در حال ثبت نام
زندگی سالم- اصفهان (دوره ۱) دکتر امیر منشی در حال ثبت نام
زندگی سالم- ساری (دوره ۱) دکتر امیر منشی در حال ثبت نام
زندگی سالم نوجوانان- قزوین (دوره ۱) دکتر مهسا محمدی‌فر در حال ثبت نام
زندگی سالم- شیراز (دوره ۲) دکتر امیر منشی در حال ثبت نام
زندگی سالم- کرمان (دوره ۳) دکتر امیر منشی در حال ثبت نام