تقویم ثبت‌نام دوره‌ها

برای ثبت نام دوره‌ها لازم است از طریق منوی “ثبت نام دوره‌ها” ابتدا در وب سایت عضو شوید و سپس به محیط ثبت نام وارد شوید.
پس از ورود به کمک فایل راهنمای ثبت نام می‌توانید اقدام به ثبت نام نمایید.

 

دوره یا کارگاهمربیتاریخ پایان ثبت نام
وفور پایه – تهراندکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
وفور مشاهده‌گری – تهراندکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
وفور همراه‌گروهی – تهراندکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
انتخاب آگاهانه (پیش از ازدواج) – قزویندکتر سپیده مینوسپهردر حال ثبت نام
قواعد درآمد (دوره ۳)آقای وحیدرضا رحمانیدر حال ثبت نام
زندگی سالم- قزوین (دوره ۴)دکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
زندگی سالم- کیش (دوره ۵)دکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
زندگی سالم- شیراز (دوره ۳)دکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
زندگی سالم- تبریز (دوره ۱)دکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
زندگی سالم- اصفهان (دوره ۱)دکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
زندگی سالم- ساری (دوره ۱)دکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
زندگی سالم- کرمان (دوره ۳)دکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
زندگی سالم- مشهد (دوره ۱)دکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
زندگی سالم- رشت (دوره ۳)دکتر امیر منشیدر حال ثبت نام
زندگی سالم نوجوانان- قزوین (دوره ۱)دکتر مهسا محمدی‌فردر حال ثبت نام
زندگی سالم نوجوانان- شیراز (دوره ۱)دکتر مهسا محمدی‌فردر حال ثبت نام