دوره قواعد درآمد و ثروت

دوره قواعد درآمد و ثروت

این دوره با مربی‌گری آقای وحیدرضا رحمانی و تحت نظارت آقای امیر منشی برگزار می‌شود و در مورد راه‌ها و ابزارهای افزایش درآمد برای افراد شاغل و همچنین تبدیل آن به ثروت پس از پروسه افزایش درآمد می‌باشد.

این دوره با مدت ۶ ماه، کاملا عملیاتی بوده و مدرس این دوره که کارشناس ارشد روانشناسى مى‌باشد، نه تنها خود سال‌هاست از همین روش‌ها جهت کسب درآمد و ثروت بهره‌مند شده بلکه توانسته این تکنیک‌ها را به افراد زیادی انتقال دهد.

در این دوره تلاش شده تا از تکنیک‌های موفقیت و همچنین انگیزشی استفاده نشود.

آموزش در دوره مبتنى بر علم بوده و به هیچ وجه انگیزشى و موفقیت نمى باشد.

شرکت در این دوره برای افراد فاقد درآمد و فاقد شغل و یا کارمندان (بدون شغل دوم) به دلیل عدم امکان افزایش درآمد در طول دوره توصیه نمی‌شود.