دوره وفور

دوره مهارت‌های زندگی سالم “وفور” چیست؟

سؤالی که ساده بنظر میرسد ولی پاسخ آن آسان نیست زیرا یادگیری هر فرد در طی دوره و پس از آن عمیقا درونی می باشد و بلحاظ اینکه تجربه هر شاگرد، شخصی می باشد، منحصربفرد بوده و توصیف آن از زبان ما دشوار می باشد.در عین حال:

– دوره ای برای آموزش عملی مهارت های زندگی، بر اساس مکاشفه درون ، خودشناسی و خودآگاهی که یادگیری ها در آن بصورت تجربی، مشاهده ای و عملی و در مواجهه با موارد و مشکلات واقعی زندگی هر فرد صورت می پذیرد. دوره ظرفیت این را دارد که شرکت کننده علل زیرین و پنهان بروز مشکلاتش در زندگی پی برده و دلائل شکست و پیروزی هایش که بصورت معمول در تیررس ذهن هشیار نیستند را بیابد.

– او آگاه می شود علیرغم اینکه مشکل و علت بروز آن را می داند چرا زورش به حل آن نمی رسد؟ او به درک و تصویر بزرگتری از جایگاه خود در زندگی شخصی و اجتماعی اش دست پیدا می کند و ……

– این دوره در دو فاز آموزشی جداگانه، هر کدام بصورت تقریبی ٩ ماه (مجموعا ١٨ ماه) ارائه میشود، با توجه به کیفیت و انگیزه و میزان یادگیری شاگردان طول دوره متغیر می باشد. تا بحال و در عمل برخی دوره ها بین ١٢ تا ٣٠ ماه نیز طول کشیده اند.
در تمام این مدت شاگردان زیر نظر مربیان و دستیاران و مسئولین دوره روی موارد مهم و مطرح زندگی خود کار می کنند و آموزش می گیرند. آنان در طول دوره هیچگاه از آموزش گرفتن خارج نخواهند بود و در تمام لحظات دوره در حال یادگیری هستند حتی وقتی در کلاس حضور ندارند، آگاهی و رشد تعطیل بردار نیست.

– این یک “دوره” است و “کلاس” یکی از ابزار آموزشی آن است، کلاسها بصورت کارگاهی و گروهی برگزار می شود، البته شاگردان امکان ملاقات مدرسین، مربی و روانشناسان مرکز را بصورت انفرادی نیز دارند.

– ابزار آموزشی شامل تکالیف و تمارین در خارج و داخل کلاس و آموزش سرفصلهای “مهارت های زندگی” می باشد.

– کلاسها هر دوهفته یک بار و هر جلسه بصورت معمول بین ٨ تا ١٠ ساعت می باشد و البته برای آموزش شاگردان در نحوه مواجهه با مسائل غیرمترقبه ی زندگی، تاریخ و ساعت بعضی از جلسات تغییر می کند که بعضا با اطلاع قبلی با دادن فرصت مناسب برای هماهنگ شدن و در صورت نیاز و بمنظور آموزش، بصورت معدود و بندرت تغییر ساعات با فاصله کمی از زمان کلاس اطلاع رسانی می شود و متعاقب اینگونه جلسات “طرز مواجهه شاگرد با موارد غیرقابل پیش بینی” به اتفاق مربی و شاگرد بررسی می شود و نکات آموزشی آن مورد اشاره قرار می گیرد.

– در طول دوره تجارب شاگردان در تمام اوقاتی که مشغول رسیدگی به امور شخصی و روزمره خود می باشند “پایش” شده و از طریق گزارشاتی که شبانه روز به مدرسین و مربیان می دهند، نحوه پیشرفت و طرز استفاده از ابزارها و تکنیک های آموزشی و کاربردی روانشناختی خود را مورد توجه قرار می دهند.

مرکز شما زیر نظر کجا کار می کند؟

– مرکز روانشناسی و خدمات روانشناسی “جان زیبا” دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی کشور می باشد.

آیا این دوره مختص کسانی است که مشکل خاصی دارند؟

خیر!
همانگونه که از موضوع دوره مشخص است، آموزش و یادگیری “مهارت های زندگی” که از ضروریات عصر حاضر می باشد مدنظر است، اگر فردی مشکل خاص درونی یا رفتاری داشته باشد البته در حد یک دوره مقدماتی روی آن کار می شود و در صورت لزوم به متخصصین مربوطه ارجاع داده می شود و اگر فردی مسئله خاصی نداشته باشد و خود را از قبل موفق ارزیابی کند روی ارتقاء ظرفیتها و توانائیهای وی کار می شود.

شرکت کنندگان از چه قشر و سطحی هستند؟

شرکت کنندگان کلاس نمادی از تنوع افراد در جامعه ای هستند که ما در آن زندگی می کنیم که زندگی ما نمی تواند از آنها جدا باشد، از دانشجو و خانه دار گرفته تا استاد دانشگاه و مدیران در سطوح مختلف و بازرگانان و صاحبان مشاغل گوناگون، جوان و پیر در کنار هم می آموزند. بنابراین از هر قشری با ظرفیت هوشی متوسط به بالا می توانند در آن حضور یابند که خود یکی از امتیازات آموزشی دوره می باشد.

آیا همه می توانند در این دوره ها شرکت کنند؟

افراد دارای بیماریهای روحی و روانی و جسمی حاد و دارای سابقه آسیب زدن به خود و دیگران، خانمهای باردار یا در صدد بارداری، دارندگان مشاغل ضداجتماعی و خلاف قانون، اعضای شرکتهای هرمی و مشابه و افرادیکه اطرافیانشان مخالف حضور ایشان در دوره های خودشناسی باشند، نمی توانند در دوره شرکت کنند. شرکت برای بقیه افراد از ١٨ سال به بالا آزاد است.

چگونه ممکن است به مسائل این همه آدم مختلف با توجه به متنوع بودن مشکلات و مسائل آدمها در یک کلاس رسیدگی کرد؟

اگر پاسخ این سؤال را نمی دانید، آماده تجربه ای متفاوت از دیگر آموزشهایی که در زندگی تان گرفته اید یا مشاهده کرده اید، باشید.

متد و روش آموزش در دوره بر اساس چه رویکردی است؟

ما معتقدیم هر یک از رویکردهای انسانی و روانشناسی مختص یک موضوع و فرد و حوزه خاص و دارای ارزش خاص خود می باشد، ما اعتقاد نداریم مسائل و موضوعات انسانی مثل سایز لباس به چند مورد محدود می شود بنابراین هر فرد بصورت خاص مورد توجه قرار گرفته و به مسائل وی از طریق رویکرد مناسب او رسیدگی می شود.

نتیجه دوره چیست و در پایان دستاورد آن چیست؟

در اولین جلسه دوره، جمله زیر به شرکت کنندگان بعنوان تعهد برگزارکنندگان گفته میشود؛
در پایان دوره شما “روبراه” خواهید بود و ما از شما خواهیم پرسید آیا آنچه را ابتدای دوره قول داده بودیم تحویل داده ایم یا خیر؟
در مورد معنای “روبراه بودن” توافق می شود، از قبیل اینکه شاگرد در پایان دوره بداند مسائل مطرح زندگیش چیست؟ روی چه مواردی و چگونه باید کار کند؟ چه شده که بدینجا رسیده؟ اهداف اصیل وی چیستند و چه ابزاری نیاز دارد؟ کمبودهایش چیست ، هزینه های تغییر چه خواهد بود، نیازهای واقعی وی کدام ها هستند، ظرفیت ها و استعدادهایش چیستند؟ موانع وی چیست؟ رنجها و دردهایش کدامند و چرا هستند؟ و …..بعبارت ساده و بطور نسبی راه را از بیراهه خود تشخیص داده و به راه اصلی و اهدافش در زندگی روی نماید که البته در پایان دوره کار اصلی شاگرد که ایستادن به تنهائی روی پای خودش است شروع می شود نه اینکه کار تمام شده باشد!

بصورت تجربی نتایج عمیق و اصلی دوره به شرط تداوم ظرف ۴ تا ۵ سال خود را نشان می دهند.

بخاطر داشته باشید “تغییر” موضوعی مربوط به تمام عمر می باشد نه یک دوره یا چند روز. مسائل ما در یک یا چند روز ایجاد نشده اند که در عرض چند روز و یا با رفتن به چند تا دوره و مشاوره بطور عمیق و سریع حل شوند.

طبق سابقه، اکثر شاگردان در طی دوره، بخشی از مشکلات خود در برخی سطوح را حل می کنند و برای باقیمانده برنامه خواهند داشت. در طی مسیر، کشف های فراوانی نسبت به خود و دنیایشان پیدا می کنند و البته فراز و نشیب هایی را نیز تجربه می کنند.
آنها در طی این تجربه بزرگ می شوند و یاد می گیرند چگونه حمایت اجتماعی دریافت نمایند و چگونه به خودشان کمک کنند.

من دوره زیاد رفته ام، آیا دوره مهارتهای زندگی “وفور” به درد من می خورد؟

پاسخ این سؤال را ما نمی توانیم بدهیم، این شما هستید که پاسخ خود را خواهید یافت، اگر دوره آموزشی زیاد برداشته اید از آنجا که دوره مهارت های زندگی “وفور” راجع به ” مسائل واقعی و مطرح زندگی هر فرد می باشد، شرکت در این دوره می تواند محک مناسبی برای آموخته هایتان در نحوه بعمل آوری آنها باشد، از این حیث می توانید امتحان کنید!

آیا در مورد همه افراد موفق بوده اید؟

خیر
شکستهای فراوانی داشته ایم چه در مورد یک فرد و در مجموع در مورد همه شرکت کنندگان، کار ما صرفا یک تلاش انسانی بوده و هست تا به آدمها کمک کنیم تا خودشان را بعنوان زیباترین پدیده زندگی شان پیدا کنند، کار ما مثل همه ابداعات انسانی عاری از کمبود و نقص نیست، ما آدم هستیم و خالی از خطا نیستیم، فقط تلاش می کنیم اشتباهاتمان را بیابیم، بپذیریم و “تغییر” را در مورد خودمان هم محقق کنیم.

در حالیکه مدرس هستیم، خود را از جایگاه شاگردی خارج نمی کنیم و همزمان به علم آموزی و یادگیری شخصی خودمان اهتمام می ورزیم تا همراه با قافله پیشرو علم بمانیم.

اگر بخواهید مختصر و ساده دوره “وفور” را تعریف کنید، چه می گوئید؟

دوره ای که روانشناسی روز دنیا را بنحوی تأثیرگذار، کاربُردی نموده و به فرآیند خودشناسی علمی و مکاشفه دنیای زیبای درون به شما یاری می رساند و به شما کمک می کند تا یاد بگیرید چگونه به خودتان کمک کنید و برگزارکنندگان آن در امر آموزش جدی و بی تعارف هستند.

انیمیشن “علف ها” از یک منظر سفر درون را از طریق سفر نمادینِ بیرون نشان می دهد.

برای دیدن انیمیشن مورد نظر روی همین متن کلیک کنید.