مهارت‌های زندگی نوجوانان

مهارت‌های زندگی نوجوانان

این دوره با مربی‌گری دکتر مهسا محمدی‌فر و تحت نظارت دکتر امیر منشی برگزار می‌شود و ویژه نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ سال است.

 

دوره‌ای برای آماده شدن نوجوانان جهت ورود سالم و مؤثر به مراحل جدید، قبل از آنکه دیر شود.

برای پذیرش نوجوانان در دوره، ارائه رضایت‌نامه و درخواست کتبی از پدر و مادر، الزامی است.