دکتر امیر منشی

دکتر امیر مَنشی

دانش آموخته مقطع دکترای روانشناسی سلامت

فارغ التحصیل از:

  • بنیاد روان پویشی کوتاه مدت (ISTDP) هلند
  • انجمن بین‌المللی درمان‌های پویشی‌تجربه‌ای برلین (IEDTA)

مترجم کتاب‌های پرفروش روانشناسی:

  • دروغ هایی که به خود می گوییم
  • چای با فروید

پنج سال تحت سوپروایزری جان فردریکسون نابغه روانکاوی و استاد بین‌المللی
دانشجوی پروفسور حسن احدی از بنیانگذاران روانشناسی معاصر ایران

در ویدیوی زیر به معرفی مختصر دکتر امیر منشی می‌پردازیم:

 

کتاب های دکتر امیر ( علیرضا ) منشی ازغندی:

کتاب های دکتر امیر مَنِشی