سمیرا سهیلی‌زاده

سمیرا سهیلی‌زاده

متولد ۱۳۵۱ تهران

متاهل و مادر دو دختر ۱۷ و ۲۳ ساله.

تحصیلات:

کارشناس روانشناسی کودکان استثنایی و کارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهید بهشتی

مربی دوره والدین مؤثر