وحیدرضا رحمانی

وحید رضا رحمانی

متولد مرداد ماه سال ١٣۶١ در تهران

تحصیلات : ارشد روانشناسی عمومی

دارای مدرک بین المللی دوره MBA

با سابقه ١۴سال فروش بیمه و کسب عنوان برترین نماینده فروش بیمه عمر
در شرکت بیمه ایران در سطح کشور و همچنین مدرس بیمه در سطح کشور

مربی دوره قواعد درآمد و ثروت